Wat jij kan

Wist je dit al over onze vrijwilligers?

De Gezinsbond is één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen. Onze 10.000 vrijwilligers zorgen er immers voor dat de Gezinsbond leeft in de buurt van onze 130.000 leden-gezinnen.

Ontdek hier enkele wist-je-datjes over de Gezinsbond, onze vrijwilligers en de voordelen van vrijwilligerswerk.

Al meer dan 30 jaar tweedehandsbeurzen overal in Vlaanderen en Brussel

Met onze tweedehandsbeurzen willen we jonge gezinnen en kersverse grootouders helpen om tegen een zacht prijsje een uitzet voor de baby samen te stellen. Als verkoper krijg je zo nog iets terug van je oorspronkelijke investering.

maandelijks vertrekken er 19.698 exemplaren van 'Brieven aan Jonge Ouders'

We informeren ouders over de ontwikkeling van hun kinderen. Na de geboorte van elk kind ontvang je Brieven aan Jonge Ouders. Gezinnen die met tienerkuren in aanraking komen, krijgen themagewijs info via BOTsing.

2 op 3 vrijwilligers van de Gezinsbond zijn ook actief in een andere organisatie

Vrijwilligers zijn uit het goede hout gesneden. Als ze zich inzetten, doen ze dat voor 100%. Daarbij speelt het 'ouder-zijn' dikwijls een rol. Een engagement in het oudercomité of de sportclub van de kinderen komt veelvuldig voor, zo bleek uit een bevraging.

10.050 mensen volgden in 2022 een webinar over opvoeding

De Gezinsbond ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Er is aandacht voor de ouder-kindrelatie in alle gezinsvormen. We hebben een zeer breed aanbod over opvoeding, zodat elke ouder met vragen bij ons terecht kan.

vrijwilligers zijn gelukkiger

Als vrijwilliger zet je je weliswaar in voor anderen, maar ook voor jezelf heeft het tal van voordelen. Het verenigingsleven is een bron van oprechte, gewaardeerde en warme, sociale contacten. Ook dat draagt bij tot echt geluk.

9.909 mensen zijn vrijwilliger bij de Gezinsbond

65% hiervan zijn vrouwen, 35% mannen. Je kiest zelf hoeveel tijd je investeert en welke taak je ter harte neemt. Want wat jij kan? Daar worden gezinnen beter van!

het voltallige gezin krijgt onze aandacht

Wie lid wordt, is dat met het hele gezin, hoe groot of klein ook. We organiseren dan ook graag activiteiten voor al die gezinsleden. Zodat iedereen zoveel mogelijk kan genieten van ons aanbod. 

van onze vrijwilligers zijn extra bezorgd rond armoede en diversiteit

Een eigen bevraging maakte duidelijk dat de zorg voor álle gezinnen bij heel wat vrijwilligers leeft. Daarom zetten we ook in op moeilijk bereikbare gezinnen, zoals gezinnen die in armoede leven of een andere culturele achtergrond hebben.

10.608 babysitters verspreid over Vlaanderen en Brussel

Zoek je babysit niet te ver. Gevormde babysitters komen graag op jouw kinderen passen én als er al iets fout loopt, is er een degelijke verzekering die tussenkomt. Neem hiervoor contact op met de Gezinsbond in je buurt.

130.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond

De Gezinsbond is er voor alle gezinnen. Met hoe meer we zijn, hoe meer gewicht we in de schaal leggen. Zo zetten we de overheid aan om werk te maken van een gezinsvriendelijker samenleving. Word ook lid!

55% van de vrijwilligers heeft inwonende kinderen

Dit blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting. De Gezinsbond is de organisatie bij uitstek om je te engageren als je nog kinderen thuis hebt. Van een groot deel van het aanbod kan je samen met je kroost genieten.

wie spaart met zijn lidkaart, heeft in 2022 gemiddeld €36,99 bespaard

Het leven van gezinnen goedkoper maken is één van onze streefdoelen. Concreet bieden we allerlei acties aan waarmee je zelfs je lidgeld kan terug verdienen.


de Gezinsbond telt 798 afdelingen

We hebben afdelingen in zowat elke gemeente in Vlaanderen en Brussel. Een sterke verankering dus. De Gezinsbond: ook in jouw buurt!

vrijwilligerswerk staat goed op je CV

Je engageren als vrijwilliger toont aan dat je betrokken bent en betekent dat je je belangeloos kan inzetten voor iets waar je achter staat. Een uitstekende troef om uit te spelen naar toekomstige werkgevers toe en dus altijd een pluspunt op je CV. (En dat is nog los van het goed gevoel dat je ervan krijgt!)

vrijwilligers waarderen onze mix van dienstverlening, activiteitenaanbod en gezinspolitieke actie

De Gezinsbond zet in op drie pijlers en dat wordt gewaardeerd. We verenigen gezinnen via allerlei activiteiten, we maken het gezinsleven eenvoudiger en voordeliger via de diensten en ledenvoordelen  én we komen op voor de belangen van gezinnen.

13% van de Belgen doet aan vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is van alle leeftijden en dan vooral in het verenigingsleven. De Gezinsbond ontvangt elke vrijwilliger met open armen en investeert daarom in vrijwilligersvriendelijke afdelingen.

100% van de vrijwilligers leert nieuwe mensen kennen

Via vrijwilligerswerk kan je je inzetten voor een doel waar je achter staat en in een vereniging ontmoet je gelijkgezinden. Bij de Gezinsbond leer je ook andere gezinnen in je buurt kennen. Een plus voor velen en zeker voor wie net verhuisde.

Oeps! Er klopt iets niet. Kijk na of je alles correct hebt ingevuld en verzend opnieuw.

Uw vraag werd niet verstuurd vanwege een technisch probleempje. Probeer over enkele ogenblikken opnieuw.

Wat fijn dat je interesse toont om vrijwilliger te worden!

We bewaren je gegevens en mogelijk wordt je later gecontacteerd of je in jouw lokale afdeling aan de slag wil met jouw talent. Wil je je echter al definitief inschrijven als vrijwilliger? Dat kan op www.gezinsbond.be/vrijwilliger