Wat jij kan

Rik van Reeth

“Ik ben Rik, actief als vrijwilliger in afdeling Boom sinds 1988. In 2015 werd ik voorzitter. We zijn met 20 bestuursleden, bussers (vrijwilligers die post rondbrengen) inbegrepen. Mijn echtgenote en ikzelf komen allebei uit een groot gezin en wij hebben vier kinderen. Dit zette me aan om me te engageren in de Gezinsbond. Eerst deed ik vooral aan dienstverlening voor gezinnen, lees: kortingkaarten en ‘bondswinkeltje’. Later werd ik bestuurslid.

Gezinspolitiek vinden wij in onze afdeling een belangrijk aandachtspunt. Twee voorbeelden: naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben we een actieplan met aandachtspunten voor gezinnen opgesteld. De grote lijnen waren aan de ene kant gebaseerd op een ruime bevraging bij de leden en aan de andere kant op het Memorandum van de studiedienst. We spitsten ons toe op de noden van gezinnen in onze eigen gemeente. Een greep uit onze vragen: meer plaatsen in de kinderopvang (gebaseerd op het geboortecijfer in Boom), meer toegang tot cultuur, investeren in betaalbaar wonen, verkeersveiligheid…

Het actieplan bezorgden we aan alle partijen en via ons bondsblaadje ook aan onze leden. De reacties van de leden waren heel positief. En ook de pers had aandacht voor ons initiatief. Enkele maanden na onze actie werd het aantal plaatsen in de kinderopvang al gevoelig uitgebreid. Als reactie op onze vragen werden er zelfs twee schepenen van Gezin aangesteld. We nodigden hen na de verkiezingen uit voor een overleg, maar door omstandigheden is het nog niet gelukt om hen te ontmoeten.

Toch zitten we niet stil, we houden alles nauwlettend in het oog. Zo stond op de webpagina van de gemeente over de kermissen een foto van een kind in een schietkraam. We vonden dit niet passen en hebben dit ook laten weten aan de gemeente. Ondertussen werd de website aangepast. 😊”

Eric De Wasch

“Ik ben Eric, voorzitter van afdeling Blankenberge en van gewest Oostkust. Ik ben al bijna meer dan 50 jaar voor de Gezinsbond actief in allerlei functies en op allerlei niveaus, tot en met het internationale. Zo ben ik lid van het Dagelijks bestuur van de World Family Organization en tot juni 2020 was ik de Belgische vertegenwoordiger in de Europese koepel van gezinsorganisaties COFACE Families Europe.

Op Vlaams niveau zit ik vanuit de Gezinsbond in verschillende werkgroepen van de Vlaams Ouderenraad. In de Gezinsbond zelf heb ik een heel parcours afgelegd. Je zou kunnen zeggen dat ik ‘in de Bond getrouwd ben’. Ik werd bijna onmiddellijk de piepjonge secretaris van mijn afdeling. Mijn schoonvader zat in de Algemene Vergadering en ik was al heel snel plaatsvervanger. Zo kwam ik in het Hoofdbestuur terecht (zo heette de RVB toen) en later in de Raad van Bestuur. Vanuit de Raad van Bestuur was ik voorzitter van themagroepen Gezinsinkomen, fiscaliteit en pensioenen, waar we met de studiedienst en directie gezinspolitieke standpunten ontwikkelden.

Het meest trots ben ik op het invoeren van het huwelijksquotiënt in het Belgisch fiscaal stelsel. Dat dit systeem, waarbij kostwinnersgezinnen minder belastingen moeten betalen, bestaat, is volledig aan jarenlange actie van de Gezinsbond te danken. Ik maak er ook nu nog een erezaak van om mij heel goed te informeren via onze koepels en nationale adviesraden. De info die ik daar krijg geef ik door aan de studiedienst en aan de directie zodat die goed geïnformeerd zijn en omgekeerd mij ook goed kunnen adviseren.

Adviesraden vind je trouwens op alle niveaus. Ook op lokaal vlak doen wij aan gezinspolitiek, vooral via de adviesraden van onze gemeente, waar we onze leden vertegenwoordigen. Zelf zit ik in het Lokaal Overleg Kinderopvang en neem ik deel aan de vergadering van het Huis van het Kind. Mijn vrouw is vanuit onze werking voor grootouders lid van de seniorenraad in onze gemeente. De gezinspolitieke actualiteit is ook altijd een thema op onze bestuursvergaderingen. Ik ben erdoor gebeten.”

E Ric RIK

Rik van Reeth & Eric De Wasch

Oeps! Er klopt iets niet. Kijk na of je alles correct hebt ingevuld en verzend opnieuw.

Uw vraag werd niet verstuurd vanwege een technisch probleempje. Probeer over enkele ogenblikken opnieuw.

Wat fijn dat je interesse toont om vrijwilliger te worden!

We bewaren je gegevens en mogelijk wordt je later gecontacteerd of je in jouw lokale afdeling aan de slag wil met jouw talent. Wil je je echter al definitief inschrijven als vrijwilliger? Dat kan op www.gezinsbond.be/vrijwilliger